Oracle MA Rev. 2 Digital Interconnect – AES/EBU

Oracle MA Rev. 2 Digital Interconnect – AES/EBU
 • Oracle MA Rev. 2 Digital Interconnect – AES/EBU
 • Liên hệ để có giá tốt hơn
 • Thuộc nhà cung cấp: MIT
 • Product Line

  Cable Lengths Interconnects

  1 m (3.3 ft), 1.5 m (5 ft), 2 m (6.6 ft), 3 m (10 ft)

  Cable Termination

  AES/EBU (100 OHM) Balanced

  Count

  Sold as Single Item

                                         SKU: ORADMA-PRO2-XX
 • Nhận thanh toán
CÁC SẢN PHẨM CÙNG MỤC KHÁC