CD Oscar Peterson / CD Milt Jackson, Ray Brown, Oscar Peterson, The Very Tall Band

CD Oscar Peterson / CD Milt Jackson, Ray Brown, Oscar Peterson, The Very Tall Band
  • CD Oscar Peterson / CD Milt Jackson, Ray Brown, Oscar Peterson, The Very Tall Band
  • Giá hãng: 870.000 VND
  • Liên hệ để có giá tốt hơn
  • Thuộc nhà cung cấp: Nhạc Ngoại
  • Nhận thanh toán
Tracklist
1 Ja-da 7:31
2 SKJ 8:18
3 I Remember Clifford 8:21
4 When Summer Comes 4:33
5 Blues For JR 11:05
6 Nature Boy 5:51
7 Sometimes I Am Happy 8:50
                   Bass Solo Medley: (7:44)
8.1 Full Moon And Empty Arms
8.2 The Very Thought Of You
8.3 The Work Song
9 Caravan 9:14
CÁC SẢN PHẨM CÙNG MỤC KHÁC