Kaiser Racks Acoustic Panel Diffusor

 • Kaiser Racks Acoustic Panel Diffusor
 • Liên hệ để có giá tốt hơn
 • Thuộc nhà cung cấp: Kaiser
 • Triệt tiêu rung chấn sinh ra từ các chi tiết linh kiện điện tử trong quá trình vận hành bằng phương pháp hiệu quả, không cản trở, không gây cộng hưởng.
  Cách ly thiết bị với rung chấn bên ngoài
  Các thành phần điện tử được bảo vệ khỏi mức độ nhiễu điện từ
  Các thành phần điện tử được bảo vệ khỏi áp suất âm thanh cao trong quá trình phát nhạc

 • Nhận thanh toán
Regular Single-width (Kệ đơn)
Kích thước kệ (cm): 616 (ngang) x 410 (sâu)
Kích thước máy tối đa (cm): 490 (ngang) x 410 (sâu)
Chiều cao mỗi tầng tùy chọn theo các kích thước sau: 
R1a: 240cm (lọt lòng 180cm)
R1b: 310cm (lọt lòng 250cm)
R1c: 380cm (lọt lòng 320cm)
Regular Double-width (Kệ đôi)
Kích thước kệ (cm): 1172 (ngang) x 410 (sâu)
Kích thước máy tối đa (cm): 490 (ngang) x 410 (sâu)
Chiều cao mỗi tầng tùy chọn theo các kích thước sau: 
R2a: 240cm (lọt lòng 180cm)
R2b: 310cm (lọt lòng 250cm)
R2c: 380cm (lọt lòng 320cm)
Large single-width (Kệ đơn lớn)
Kích thước kệ (cm): 676 (ngang) x 530 (sâu)
Kích thước máy tối đa (cm): 550 (ngang) x 530 (sâu)
Chiều cao mỗi tầng tùy chọn theo các kích thước sau: 
R3a: 240cm (lọt lòng 180cm)
R3b: 310cm (lọt lòng 250cm)
R3c: 380cm (lọt lòng 320cm)
Large Double-width (Kệ đôi lớn)
Kích thước kệ (cm): 1292 (ngang) x 530 (sâu)
Kích thước máy tối đa (cm): 550 (ngang) x 530 (sâu)
Chiều cao mỗi tầng tùy chọn theo các kích thước sau: 
R4a: 240cm (lọt lòng 180cm)
R4b: 310cm (lọt lòng 250cm)
R4c: 380cm (lọt lòng 320cm)
CÁC SẢN PHẨM CÙNG MỤC KHÁC