Synergistic Element Copper 2.4m

Synergistic Element Copper 2.4m
  • Synergistic Element Copper 2.4m
  • Giá hãng: 37.600.000 VND
  • Liên hệ để có giá tốt hơn
  • Thuộc nhà cung cấp: Synergistic Research
  • Nhận thanh toán
Cáp loa bằng đồng nguyên tố với đạn điều chỉnh Enigma

Cáp loa Element Copper được bổ sung để khen ngợi sức mạnh vốn có của đồng với khả năng phân phối và kiểm soát tần số thấp trong một cấu hình dễ quản lý linh hoạt. Với đường kính tổng thể nhỏ hơn hai cây bút chì số 2, cáp Element Copperspeaker mang lại hiệu suất vượt trội hơn cả gói mảnh dẻ và lén lút.

Mạnh mẽ đặc biệt trong một gói linh hoạt nhỏ
Thêm hình ba chiều sau đó là mô hình hàng đầu trước của chúng tôi
Cung cấp hiệu suất vượt quá mức giá của nó


Đạn điều chỉnh Enigma

Như với tất cả các loại cáp Element Series, trước tiên hãy bắt đầu sử dụng Gray Enigma Tune Bullets và cho phép cáp ổn định thông tin ít nhất 48 giờ trước khi thử nghiệm các điều chỉnh Bạc và Đen. Nếu sau 48 giờ bạn muốn mở trường âm thanh và cấp trên thay thế đạn Bạc hoặc nếu hệ thống của bạn yêu cầu nhiều hơn, hãy thử nghe bằng đạn Đen.

Copper Air Strings: 99.9999% pure mono crystal copper conductor with a separate ground conductor from shield
4 separate conductors: 2 signal, 2 DC Shield
Dielectric: Air (sealed)
Shielding: 30-volt, 250 milliamp Active Shielding
Geometry: Four channel
Hand Made in our California factory
Tricon 3rd Gen High Current:
Silver Copper Matrix: Mono crystal conductors with a separate ground conductor from shield
Dielectric: Teflon
Shielding: 30-volt, 250 milliamp Active Shielding
Geometry: 3 channel with separate conductors for signal and DC ground
H.C.S.P Active:
Silver Copper Matrix: Mono crystal conductors with a separate ground conductor from shield
Dielectric: Modified Polyethylene
Shielding: 30-volt, 250 milliamp Active Shielding
Geometry: 2 conductor twisted pair + foil shield w DC drain wire
Spade or Banana Terminations:
Gold plated copper
Geometry Count:
Each Pair of Element Copper Speaker Cables are actually 3 separate pair of cables- 1 pair Copper Airstring with separate signal  and ground conductors from shield / DC, 1 pair 3rd Generation Tricon High Current with separate signal, ground and DC shield conductors and 1 pair H.C.S.P. with separate signal and ground conductors from shield / DC
Power Supply:
1 Standard 30 volt MPC
Build Notes:
68 point-to-point hand soldered connections
Hand build time: 8 hours
Quantum Tunneling: 2 step process, one for signal / ground, one for Active Shielding conductors and shields
Hand Made in our California factory
CÁC SẢN PHẨM CÙNG MỤC KHÁC