Cầu chì Hi-Fi Tuning Supreme Fuses 5 x 20mm T

Cầu chì Hi-Fi Tuning Supreme Fuses 5 x 20mm T
  • Cầu chì Hi-Fi Tuning Supreme Fuses 5 x 20mm T
  • Giá hãng: 910.000 VND
  • Liên hệ để có giá tốt hơn
  • Thuộc nhà cung cấp: Hifi-Tuning
  • Hi-Fi Tune của Berlin-Đức đã phát hành một phiên bản mới có hiệu suất cao nhất của các cầu chì hàng đầu trong ngành của họ được gọi là "Supreme ".

    Sự phát triển mới nhất của HiFi-Tune từ Đức là cầu chì "Supreme". Tốc độ nhanh hơn, động lực hơn, tăng độ rõ nét, kết quả ba chiều được cải thiện từ các vật liệu cầu chì nổi bật, một hợp kim từ bạc nguyên chất 99% và vàng nguyên chất 1%, từ đầu đến đỉnh, mũ và dây đốt! Thân cầu chì gốm chống cộng hưởng được giữ lại - bên trong thân gốm là một ống chống cộng hưởng bổ sung, và tất nhiên HiFi-Tune là nhà sản xuất cầu chì duy nhất có khả năng sản xuất cầu chì với dây đốt hợp kim bạc / vàng. Sao nó lại quan trọng? Bởi vì trong tất cả các cầu chì nâng cấp khác, dây đốt bằng đồng sẽ xuống cấp theo thời gian do quá trình oxy hóa - oxit bạc là một chất dẫn tốt. Và tất nhiên tất cả các cầu chì HiFi-Tune đều được xử lý tối ưu!

  • Nhận thanh toán
100mA, 250mA, 315mA, 500mA, 630mA, 800mA

1.0A, 1.6A,  2.0A, 2.5A, 3.0A, 3.15A, 4.0A, 5.0A, 6.3A, 8.0A, 10.0A,15.0A, 16.0A, 20.0A
CÁC SẢN PHẨM CÙNG MỤC KHÁC